05.06.2012 11:46

Letos oslavíme 80 výročí položení základního stavebního kamene sbor. domu

16.11.2012 budeme slavit 80 let od položení základního stavebního kamene našeho sborového domu. U této příležitosti náš sbor chystá řadu kulturních doprovodných akcí. Staršovstvo tímto vyhlašuje novou archovou sbírku za účelem financování oslav a propagace jednotlivých akcí. Všem dárcům předdem děkujeme.

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248