31.08.2015 18:00

Kulatý stůl na téma Budoucnost Západočeského Seniorátu

Diskuse se bude konat v Západním sboru v Plzni.

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248