25.06.2012 09:42

Holoubkovksé buřtopečení, tentokrát v Rokycanech

V sobotu 16. června jsme se odpoledne sešli na farní zahradě k posezení popovídání a opékání buřtů. Byla to náhrada za obvyklé Holoubkovaské buřtopečení, protože probíhají zde opravy zdi u rybníka a přilehlého okolí a Holoubkovský břeh s ohništěm se změnil ve staveniště. Místo ohniště jsou hromady písku, štěrku, betonových cihel a tak....V Rokycenech se nás nesešlo mnoho, ale i tak jsme měli hezké odpoledne, i sluníčko se na nás usmálo.

Po buřtech se ještě opékalo maso, které naložil Petr Neuman, děti řádily, dospělí si povídali.

Martin Koranda přinesl definitivní návrhy nových sborových propagačních materiálů. Takže bylo o čem diskutovat. Bylo to vydařené odpoledne.

- pro web zpracovala s. Václav Gutová, kurátorka

2012-06-09 Holoubkovské buřtopečení v Rokycanech

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248