06.07.2011 16:00

Ekumenická bohoslužba k výročí úmrtí Mistra Jana Husa

Společná ekumenická bohoslužba v výročí úmrtí Mistra Jana Husa.

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248