16.12.2013 17:30

Diskuse o budoucnosti našeho sboru... pokrač. 3

Milé sestry, milí bratři, přátelé.

Ve světle zahájené odluky církve od státu, spojednout s následným samofinancováním, je nezbytné, podívat se na blízkou i vzdálenou budoucnost a začít plánovat a uskutečňovat takové kroky, které umožní našemu sboru nejen samotnou další existenci sboru, ale též jeho růst a rozkvět. Zveme vás proto na sérii diskusí na toto téma.

Součástí těchto diskusí bude též reakce na materiály zaslané Synodní Radou, které jsme povinni doplnit údaji za náš sbor a odevzdat nejpozději do 31.1.2014.

Plánované termíny diskusí:

  • 28.11.2013 18:00
  • 12.12.2013 18:00
  • 16.12.2013 17:30

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248