21.08.2016 09:30

Bohoslužba

kazatelka s. Juliana Rampich Hamari

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, farář
(+420) 604 893 248