19.06.2016 09:30

Bohoslužba

Kazatel br. Miro Hamari

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248