30.04.2017 09:30

Bohoslužba

bohoslužba se slibem nově zvoleného staršovstva, kazatel Miroslav Hamari

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248