07.11.2015 18:00

Benefiční varhanní koncert

Jan Esterle – varhany, Marta Neumannová - hoboj, Hana Pumrová flétna

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248