15.12.2013 17:30

Adventní koncert - J.J.Ryba - Hej Mistře

Tradiční adventní koncert

J.J.Ryba - Hej Mistře - Česká Mše Vánoční

účinkují
  • DA CAPO a DA CAPISSIMO ZUŠ ROKYCANY
  • Vánoční komorní sbor a sólisté Z. Kuncová soprán, K. Pelikánová alt L. Steiner tenor, j.h., J. Fraus bas
  • Vánoční komorní orchestr

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248