13.10.2014 10:42

600 let od obnovení přijímání podobojí

Kázání ze slavnostních bohoslužeb v našem kostele najdete zde. Pro zájemce záznam přenosu slavnostní bohoslužby z Betlémské Kaple zde.

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248