06.12.2015 09:30

2. adventní neděle

bohoslužby, kazatelka Juliana Rampich Hamariová, po bohoslužbě vernisáž výstavy obrazů Barbory Veselé

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248