Blog

19.02.2018 11:03

IX. ročník hudebního festivalu Jaro v Evangelickém Kostele

  Předplatné je možno zakoupit v Informačním centru Rokycany. cena předplatného 120 Kč cena jednotlivé vstupenky 50 Kč děti a mládež 30 Kč  

Celý článek

—————

24.04.2017 20:38

[POZDĚ ALE PŘECE] Velikonoční Sborový Dopis

Slovo kazatele MATOUŠOVO EVANGELIUM 27,57-60 57Když nastal večer, přišel zámožný člověk z Arimatie, jménem Josef, který také patřil k Ježíšovým učedníkům. 58Ten přišel k Pilátovi a požádal o Ježíšovo tělo. Pilát přikázal, aby mu je dali. 59Josef...

Celý článek

—————

22.02.2017 17:45

[FOTO] s. Jarmila Ševčíková oslavila úctyhodné 90. narozeniny

Nejstarší členka našeho sboru, sestra Jarmila Ševčíková, v únoru 2017 oslavila úctyhodné 90. narozeniny. Gratulujeme!

Celý článek

—————

07.12.2016 09:29

Vánoční sborový list

  SLOVO K VÁNOCŮM GENESIS 1,1-5 1 Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. 2 Země byla nesličná a pustá a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami se vznášel duch Boží. 3 I řekl Bůh: „Buď světlo!“ A bylo světlo. 4 Viděl Bůh, že světlo je dobré a...

Celý článek

—————

05.11.2016 10:00

[FOTO] Podzimní úklid farní zahrady

Celý článek

—————

06.09.2016 08:20

První bohoslužba (staro)nového kazatele br. Ondřeje Pellara

Celý článek

—————

05.07.2016 10:46

Témata pobožností na sborové dovolené

Mt 6,16-18 Jak se postit Mt 13,1-9 Podobenství o rozsévači Mt 13,24-30 Podobenství o koukolu a pšenici Mt 13,31-32 Podobenství o hořčičném zrnu Mt 13,13-21 Nasycení pati tisíc Mt 13,33-35 Podobneství o kvasu Mt 20,1-16 O dělnících na vinici Mt 21,18-22 Prokletí fíkovníku Mt 21-33 O zlých...

Celý článek

—————

03.07.2016 10:30

Ondřej Pellar novým kazatelem sboru

Dnes volební shromáždění našeho sboru, vedené br. Josefem Benešem, seniorátním kurátorem, všemi hlasy přítomných členů sboru s hlasovacím právem zvolilo br. Ondřeje Pellara novým kazateleme našeho sboru od 1.9.2016 do 31.8.2021. Gratulujeme!

Celý článek

—————

Všechny články

—————


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248