Pravidelná setkávání

Bohoslužby

Každou neděli 9:30 pro dospělé i děti. Od Velikonoc do listopadu v kostele, po zbytek roku v modlitebně Liturgický pořad bohoslužeb Vstupní pozdrav Píseň I Modlitba I Čtení Pozvání dětí do Nedělní školy Píseň II Čtení (základ kázání) Kázání II...

Více

—————

Biblické hodiny pro dospělé

1x měsíčně vždy v sobotu v 17:30. Konkrétní termíny a místo konání (hostitelé) se vyhlašují vždy 1 měsíc dopředu Čtení biblického textu Výklad Diskuse k předloženému tématu Společná večeře

Více

—————

Biblické hodiny pro děti

Každé úterý od 17:15 Čtení biblického textu Výklad a rozhovor Hry Zpěv      

Více

—————

Biblické hodiny pro mládež

Každou středu od 18:30 Čtení biblického textu Výklad Rozhovor Hudba a zpěv

Více

—————

Rodinná neděle

Každý lichý měsíc a jeho druhá neděle.

Více

—————

Zasedání staršovstva

 Čtvrté pondělí v měsíci v 18:30

Více

—————

Zkouška pěveckého sboru

Každé úterý od 17:15

Více

—————


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248