Ohlášení

20.11.2017 15:05

Ohlášení z 5. a 12.11.2017

OHLÁŠENÍ NEDĚLE 5. LISTOPADU 2017 ČTENÍ:  Daniel 6,20-29 KÁZÁNÍ: Markovo evangelium 5,35-43 PÍSNĚ:  275, 182, 497, 150, 5241-2   OHLÁŠENÍ: 1) Dnešní Bohoslužba je spojena s vysluhováním svátosti Večeře Páně. K hodu Beránkovu jsou zváni bez rozdílu...

Celý článek

—————

20.11.2017 15:02

Ohlášení z 15.10.

Ohlášky 15.10.2017 kazatel –  čtená bohoslužba - Jarmila Pittnerová text 1. čtení - Dt, 4, 23-31 text kázání – 2Pa, 34, 3 písně –  209, 176, 446, 637, 610 přítomno - 8 doprovod – I.Valešová 1) poděkování za službu čtené bohoslužby a za doprovod 2) Příští služby Boží se budou konat za...

Celý článek

—————

20.11.2017 15:00

Ohlášení z 14.8. - 8.10.2017

Ohlášení z 13. SRPNA 2017 ČTENÍ:  Římanům 5,6-17 KÁZÁNÍ: Žalm 51,9-14 KAZATEL: O. Pellar DOPROVOD: M. Neumannová, O. Pellar PÍSNĚ:  S45, 602, 635, S349, 685 ÚČAST: 18   OHLÁŠENÍ: 1) Příští služby Boží se budou konat za týden v...

Celý článek

—————

06.10.2017 16:21

Ohlášení z 17.9.2017

kazatel čtená bohoslužba - Václava Gutová text 1. čtení Ex 29, 38-46 text kázání J 1, 5-18 písně  171, 239S, 651, 401S, 449 přítomno 13 doprovod  Ludmila Kraftová, Lenka Němečková poděkování za doprovod  náš kazatel, Ondřej Pellar slouží dnes v...

Celý článek

—————

30.08.2017 10:20

Ohlášení z 6.8.2017

kazatel –  František Pavlis text 1. čtení - Pís 6. 1-7 text kázání – Iz 62, 4-5 písně –  642, 100, 397, 699, 449 přítomno - 11 doprovod – Radek Pavlis 1. poděkování za kázání a doprovod  2. náš kazatel, Ondřej Pellar má dovolenou a je na 2 týdny skautském táboře v Jablečně 3....

Celý článek

—————

30.08.2017 10:18

Ohlášení z 30.7.2017

kazatel –  čtená bohoslužba - P.Neumann text 1. čtení - J 15, 1-8 text kázání – Gn 1, 28-31 písně –  637, 438, 379, 610, 680 přítomno - 12 doprovod – L.Kraftová 1. poděkování za doprovod a  kázání 2. náš kazatel, Ondřej Pellar má dovolenou a je na 2 týdny skautském táboře v...

Celý článek

—————

12.07.2017 11:01

Ohlášení z 9.7.2017

předčitatel: - V.Gutová text 1. čtení: Mt14, 22-31 text kázání: 2Kr 19, 14-16 písně:  637, 178, 631, 244, 200 přítomno: 21 doprovod: Z.Raindlová poděkování za doprovod, po kázání zazněla píseň Johanna Pachelbela "Co činí Bůh vše dobré jest" náš kazatel, Ondřej Pellar je na skautském...

Celý článek

—————

11.04.2017 20:29

Ohlášení z 9.4.2017

1) Děkujeme bratru faráři Živnému z plzeňského sboru Evangelické Církve augsburského vyznání za dnešní vedení bohoslužeb a kázání a prosíme ho aby vyřídil naše pozdravy sestrám a bratřím z jeho sboru. Děkujeme souboru Intonic za krásné písně (třeba by o sobě chtěli něco povědět?) 2) Bratr jáhen...

Celý článek

—————

07.04.2017 22:39

Ohlášení z 2.4.2017

1) Příští služby Boží se budou konat 9. dubna na květnou neděli, kdy vstoupíme do velikonočního období. Kázáním a vedením bohoslužeb poslouží bratr farář Tomáš Živný z plzeňského sboru Evangelické církve augsburského vyznání. 2) Bratr jáhen se bude účastnit slavnosti konfirmace v německém...

Celý článek

—————

07.04.2017 21:39

Ohlášení z 26.3.2017

Varhanní chvilka - Preludium g moll Johna Stenlyho.  1) Příští služby Boží se budou konat za týden v neděli 2. dubna v 9:30 hodin v modlitebně. 2) Nově zvolené staršovstvo se ke své první schůzi sejde výjimečně ve středu 29. března v 18:30 hodin, jako první bude volit kurátora,...

Celý článek

—————


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248