Ohlášení

07.11.2018 09:53

OHLÁŠENÍ z 4. listopadu 2018

1) Dnes jsme účastni slavnosti konfirmace a svátosti Večeře Páně. K přijímání chleba a vína jsou spolu s konfirmandkami zváni všichni, kdo vyznávají Ježíše Krista jako Pána a Spasitele a touží po odpuštění a smíření s Bohem i lidmi. 2) Příští týden, v neděli 11. listopadu se v 9:30 sejdeme k...

Celý článek

—————

30.10.2018 00:32

OHLÁŠENÍ z 28. října 2018

1) Za týden v neděli 4. listopadu se bude konat bohoslužba s konfirmační slavností a vysluhováním svátosti večeře Páně. Vzhledem ke slavnosti, z praktických důvodů a hlavně kvůli mé chybě na pozvánce se bohoslužby výjimečně konají až od 10:30. 2) O týden později 11. listopadu se bude konat rodinná...

Celý článek

—————

30.10.2018 00:31

OHLÁŠENÍ z 21. října 2018

1) Dnes od 11 hodin se bude v presbyterně konat vernisáž výstavy obrazů malířky Radky Johany Ježové s názvem Tichem-světlem-chvěním. 2) Dnes od 18 hodin se zde v kostele koná koncert pro varhany a trubku ke 100 výročí vzniku Československé republiky. 3) Příští bohoslužby se konají za týden v neděli...

Celý článek

—————

30.10.2018 00:27

Ohlášení ze 14. 10. 2018

1) Po skončení bohoslužby nemusíte hned odcházet, ale zůstaňte na kávu nebo čaj a pak jsme zváni ke společnému obědu. 2) Příští bohoslužba se bude konat za týden v neděli 21. října od 9:30 hodin zde v kostele. Po bohoslužbách se v 11 hodin uskuteční vernisáž výstavy obrazů malířky Radky Johany...

Celý článek

—————

07.10.2018 12:10

OHLÁŠENÍ z 7. října 2018

1) Dnešní bohoslužba je spojena s vysluhováním svátosti Večeře Páně. Ke Kristovu stolu jsou zváni bez rozdílu církevní příslušnosti všichni, kdo vyznávají Pána Ježíše jako Spasitele a kdo touží po odpuštění a smíření s Bohem i lidmi. 2) Za týden v neděli 14. října se sejdeme v 9:30 k rodinné...

Celý článek

—————

01.10.2018 23:41

OHLÁŠENÍ z 30. září 2018

1) Příští bohoslužba za týden v neděli 7. října od 9:30 bude spojena s vysluhováním svátosti Večeře Páně. 2) O týden později v neděli 14. října bude rodinná neděle. 3) Staršovstvo spolu s rodiči usneslo, že konfirmace se bude konat v neděli 4. listopadu při dopoledních bohoslužbách.  4) Zítra...

Celý článek

—————

01.10.2018 23:36

OHLÁŠENÍ z 23. září 2018

1) K příští bohoslužbě se sejdeme za týden v neděli 30. září v 9:30 hodin zde v kostele. 2) Dnes jsme zváni do chrásteckého sboru kde ve 14 hodin začínají dožínky, poděkování za úrodu spojené s kulturním programem. 3) V úterý 25. září zve přeštický sbor na benefiční koncert pro Kristiána, který...

Celý článek

—————

18.09.2018 22:50

OHlášení z 16. září 2018

1) Příští služby Boží se budou konat za týden v neděli 23. září od 9:30 hodin zde v kostele. 2) Odpoledne jsme zváni do sboru v Chrástu, kde od 14 hodin začínají Dožínky. 3) Dvě pozvánky z Diakonie - projekt DOMA. 4) Ve dnech 27.-30.9. probíhají v Pardubicích oslavy 100 založení ČCE. Současně se...

Celý článek

—————

12.09.2018 16:46

Ohlášení z 9. září 2018

1) Dnes vás zvu ještě v patnáct hodin sem do kostele. Bude se zde konat shromáždění při kterém chceme poděkovat Pánu Bohu za bratra Adolfa Irmanna a jeho bohatý život, který mu dopřál. 2) Příští služby Boží se budou konat za týden v neděli 16. září od 9:30 hodin zde v kostele.  3) A neděli 23....

Celý článek

—————

02.09.2018 12:02

OHLÁŠENÍ z 2. září 2018

1) Dnešní bohoslužba je spojena s vysluhováním svátosti Večeře Páně. Ke společnému stolu jsou zváni bez rozdílu církevní příslušnosti všichni, kdo touží po odpuštění a smíření s Bohem i lidmi a kdo vyznávají Pána Ježíše Krista jako svého Spasitele a Vykupitele. 2) Za týden v neděli 9. září se...

Celý článek

—————


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248